Medletna stopnja rasti industrijskih dobičkov

Rast cen surovin je bila nadzorovana, medletna stopnja rasti industrijskih dobičkov je novembra padla na 9 %.

Po podatkih, ki jih je v ponedeljek objavil nacionalni statistični urad, so se dobički industrijskih podjetij nad določeno velikostjo povečali za 9,0 % medletno, kar je 15,6 odstotne točke manj kot oktobra, s čimer se je zagon okrevanja končal že dva zaporedna mesecev.V okviru ukrepov zagotavljanja cen in stabilne ponudbe se je rast dobička v industriji predelave nafte, premoga in drugih goriv močno upočasnila.

Od januarja do novembra je pet panog z nizkimi dobički predstavljalo električno energijo, proizvodnjo in oskrbo s toplotno energijo, drugo rudarstvo, kmetijsko in stransko predelavo hrane, gumarske in plastične izdelke ter avtomobilsko proizvodnjo, kar je bilo 38,6-odstotno zmanjšanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. 33,3 %, 7,2 %, 3,9 % oziroma 3,4 %.Med njimi se je upad proizvodnje in oskrbe z električno energijo in toploto povečal za 9,6 odstotne točke v primerjavi z januarjem do oktobrom.

Po vrstah podjetij je uspešnost podjetij v državni lasti še vedno bistveno boljša kot pri zasebnih.Od januarja do novembra so med industrijskimi podjetji nad določeno velikostjo državni holdingi ustvarili skupni dobiček v višini 2363,81 milijarde juanov, kar je 65,8 % več kot v enakem obdobju lani;Skupni dobiček zasebnih podjetij je znašal 2498,43 milijarde juanov, kar je 27,9-odstotno povečanje.


Čas objave: 31. december 2021